Oksøy som værstasjon og diverse annet

Meteorologiske observasjoner.
 
 
Det tilligger fyrstasjonen å foreta visse meteorologiske observasjoner. Det må. bl.a. foretas målinger hver 3. time døgnet rundt, kvart på 11, kvart på 2, kvart på 5 ettermiddag, kvart på 8 kveld, kvart på 11 kveld, kvart på 2 natt og kvart på 5 natt og kvart på 8 om morgenen. Vaktene deles normalt slik at de får halve natta hver. Etter det Hansen kan finne ut av gamle papirer har disse værobservasjonene holdt på siden 1860 - i noe varierende form. Oksøy er en av de eldste værstasjoner i Norge

Før i tiden var også andre oppgaver lagt til Oksøy

......................................................................................................
Det var bl.a. også en Semaforstasjon på Oksøy. D.v.s. flaggsignalisering.
Og så hadde Marinen telegrafstasjon her ute
  De 2 mastene fra radiofyret som enda står der er nå fredet, og like ved ligger fiderhuset. Det var derfra signalene ble sendt ut via radiomastene.   Også Losstasjonen holdt til her ute.
Den gamle loshytta står her enda.
Den tilhørte tidl. Flekkerøyskuta "Agder 2". Også den er fredet. Se bildet av loshytta nedenfor.
Både fyrvesenet og losvesenet sorterer under Kystverket. Set samme gjør tildels også Havnevesenet. (Du kan lese om disse ting under siden «Oksøy fyr tidl.») ......................................................................................................

 

Klikk på bildet så får du et større bilde av ruinene (56 kb.   Klikk på bildet så får du et større bilde av ruinene (69 kb.  
Oksøy-fyret sett fra loshytta   Loshytta. Her satt losbåtførerne mange vakter