Flekkerøy kirke
40 år

Flekkerøy Menighet feiret 40-års-jubileet Kr.Himmelfartsdag 1.juni 2000

Jubileumsgudstjenesten ble ledet av kapellan Håkon Borgenvik og menighetsrådets formann Tor Martinsen. De ønsket begge den store forsamlingen velkommen

Både kirken og menighetssalen var fullsatt da menigheten feiret kirkebyggets 40-års jubileum. Det vil si at det var nærmere 800 mennesker tilstede, og trolig rekordfremmøte til en gudstjeneste i kirken.

 
Prester/kapellaner - tidligere og nåværende - i Voie og Flekkerøy
menigheter - med biskop Skjævesland i sin midte - deltok på jubileet

Menighetsrådsformannen ønsket også et spesielt velkommen til dem som allerede har bidratt - eller som skal bidra med noe under denne gudstjenesten.

Videre sa han: "Og jeg vil gjerne takke for at dere sa ja til å være sammen med oss her i Flekkerøy menighet. Og det er spesielt biskop Olav Skjævesland, varaordfører Harald Sødal, Kirkesjefen Knut Harald Seth, tidligere og nåværende prester, og kunstnerne Else Marie Jakobsen og Leif Nilsen, Flekkerøy Historielag v/Torbjørn Martinsen, Flekkerøy jentekor og Flekkerøy ungdomskor. Velkommen skal dere være alle.

     
Gratulerer med dagen.
Det ønsker jeg dere alle i Flekkerøy Menighet. Dette er en stor høytidsdag og en merkedag for oss alle. Og vi setter stor pris på at vi har fått en fin ny flott kirke i jubileumspresang til denne dagen. 40 år er ikke så lang tid i forhold til mange andre kirker, men vi er stolte av vår kirke, og hva den har betydd for oss alle. Her vet vi at mange er døpt, konfirmert, her har de giftet seg, og her er de blitt begravd. Vi ønsker at vår kirke skal være et sted der vi føler oss trygge og blir inkludert i sammen med hverandre.
  Vi ønsker at alle som søker til kirken skal møte en åpen dør og åpne armer. Vi ønsker og håper at alle skal ha tilhørighet til kirken vår. Vi ønsker at her kan vi møte vår Gud og Far og lytte til hva han vil si oss.

Vi ser at vi har fått nye stoler, vi har fått nytt galleri, vi har fått nytt kirkeskip og nytt alterteppe. Dette er vi veldig stolte av og takknemlige for. Og alt dette hadde vi ikke fått til uten stor dugnadsinnsats og velvillige givere - både enkeltpersoner og firmaer; (pluss kommunen har jeg også skrevet ja, de gav litt de au). Jeg håper og ønsker at vi alle kan få en flott og minnerik opplevelse her idag - når vi ser på talerstaben. Og når jeg står her og ser på den flotte modellen av en tidligere fiskeskøyte fra Flekkerøya så tenker en litt sånn som livet er - av og til er en på toppen av bølgene og andre ganger er vi langt nede, og noen ganger er det ikke engang krusninger på vannet. Selv om vi alle er på forskjellige steder i livet så er det godt å vite det at Jesus - han står der med utstrakte armer og vil hjelpe oss og gå veien videre sammen med oss.Det er godt å ha et mål som er himmelen. Og måtte vi alle ha mer frimodighet til å nyte denne gleden med andre. Så vil jeg igjen bare gratulere med dagen. Håper vi får en fin og minnerik dag.»

Velkomsttalen slutt

   
     
...................................................................