Hjemmesida mi - privatsiden

Litt forskjellig - både alvor og skjemt - (Siden er under utvikling)

.........................................................

Er det noe du lurer på eller noe du savner kan du sende en e-mail til:
john@flekkeroy.no .